/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code")); /widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

video html

1 Tháng Mười Một, 2016
Flash “chết”, những nhà quảng cáo cũng lao đao

Flash “chết”, những nhà quảng cáo cũng lao đao

Việc Flash bi đào thải không phải là điều bất ngờ nhưng ảnh hưởng của nó tới những người quảng cáo không phải là không có. […]