Cách thức hoạt động

Bannerhtml.net

Là một trong những tổ chức được hình thành và hoạt động bởi vì muốn nâng cao thêm hiệu quả quảng cáo truyền thông thương hiệu của quý doanh nghiệp khi sử dụng công cụ để truyền thông.

Quy trình hoạt động

Gửi yêu cầu

Thanh toán 50%

Thiết kế

Giao sản phẩm

Đánh giá

Thanh toán 50% còn lại